juin-juil.

17-1

17.06. - 01.07.

Mathematik I/II für HST/Bio/Pharma

Mathematik I/II für HST/Bio/Pharma ETH Zürich | Zentrum Billets
Début:
ETH Zürich | Zentrum, Zürich (CH)
Nom Date / Heure Lieu
PVK FS 2024 Mathematik I/II Kurs 1 ${singleEventLocation} Billets PVK FS 2024 Mathematik I/II Kurs 1 lundi, 17.06.2024, 08:00 heure -
jeudi, 20.06.2024, 12:00 heure
ETH Zürich | Zentrum, 8092 Zürich, CH Billets
PVK FS 2024 Mathematik I/II Kurs 2 ${singleEventLocation} Billets PVK FS 2024 Mathematik I/II Kurs 2 lundi, 01.07.2024, 08:00 heure -
mercredi, 03.07.2024, 12:00 heure
ETH Zürich | Zentrum, 8092 Zürich, CH Billets

Statut du billet

Small amount available Peu de billets disponibles

Sold out Plus de billets disponibles

Starts later Début des ventes plus tard